INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Lj. Moste Polje

Lokacija Tomačevo, Tomačevo 16, 1000 Ljubljana

Štefan Kuhar, dipl. inž. agr. in hort.
T: 01/561 26 70
E: stefan.kuhar@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
7.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.00
  13.00 - 14.00  

Lokacija Dobrunje, C. II grupe odredov 43, 1261 Dobrunje

Andreja Jenko, dipl. inž. agr. in hort.
T: 01/542 97 72
E: andreja.jenko@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
9.00 - 13.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
  14.00 - 15.00  

Lokacija enote Moste Polje

Območje obsega občino Ljubljana in del občine Dol – predvsem hriboviti del ( Dolsko,  Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze, Osredke, Petelinje, Senožeti, Vinje, Vrh pri dolskem in Zagorica). Kmetijsko območje je razdeljeno na dve proizvodnji območji: ravninsko in hribovito. Proizvodnji pogoji so različni prav tako proizvodna usmeritev.

Ravninski del obsega vse ravninsko območje občin na desnem in levi strani Save na katerem prevladujejo travniki in njive. V ravninskem predelu so možnosti za večjo pridelavo poljščin in vrtnin in večjo ekonomičnost (intenzivna pridelava poljščin in vrtnin).

Hribovito območje je zaradi konfiguracije in vrste tal ekstenzivno in manj donosno. Hriboviti del je reliefno razgibani in na njih je kmetijska pridelava usmerjena v rejo živali (konji, govedo (molznice in dojilje), drobnica (koze in ovce)), intenzivno sadjarstvo in travniški nasadi.

Lokacija Tomačevo:

MO Ljubljana in del občine Dol  imata kmetijske površine v celoti v ravninskem delu. Ugodna klima in zemlja omogočata pridelovanje vseh vrst poljščin in zelenjave. Osnovne panoge v občini so enakovredno govedoreja, poljedelstvo in zelenjadarstvo. Zaradi bližine trga je razvoj in pridelava zelenjave v zaščitenem prostoru v porastu od leta 1993, ko se je močno dvignil dohodek na nekaterih kmetijah, poleg tega pa se je dvignilo tudi število kmetij z namakalnimi sistemi za intenzivno namakanje v sušnem spomladanskem in poletnem obdobju.  Do leta 2010 smo na več kmetijah uredili nasade špargljišč v skupni površini cca. 4,5ha. Na tem področju je tudi tradicionalno in znano pridelovanje zelja in repe, kar naši kmetje dokazujejo vsakoletno na tradicionalnem ocenjevanju kislega zelja in repe. Večino tržnih pridelovalcev vrtnin je v integrirani pridelavi, večino teh tudi v integrirani pridelavi poljščin. Trenutno je v ekološko pridelavo preusmerjena ena večja kmetija.

 Skupaj

Na obeh območjih je dejansko aktivnih kmetij  cca. 800, večina kmetiji na območju Lj- Moste polje spada med HGO: hribovito - gorsko območje. V letu 2010 je oddalo zbirno vlogo 550 kom, število kmetij vključenih v KOP: je cca. 130, od tega 6 v ekološko kmetovanje, 7 kmetij v integrirano pridelavo sadja, 20 kmetiji v integrirano pridelavo vrtin ter 15 kmetiji v integrirano pridelavo poljščin. Vse preostale kmetije kmetujejo konvencionalno.

Intenzivna proizvodnja v zelenjadarstvu je na ravninskem predelu mestne občine Ljubljana.  Pridelujejo vse vrste zelenjadnice: zelje, ohrovt in brstični ohrovt, krompir,vse vrste solat in radič, korenje, por, čebulo, peteršilj, zelena, cvetača, brokoli, paprika, paradižnik,jajčevec, kumare in nizek fižol... V rastlinjakih gojijo sadike zelenjadnic za lastno in tržno rabo, zgodnje zelenjadnice (redkvica, solatnice, motovilec). Pokrit prostor nekateri izkoristijo tudi za gojenje dišavnic.

 

Statističnih podatkov iz popisa 2010 trenutno še ni.

Dopolnilne dejavnost

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v pretežni meri izhajajo  iz kmetijske pridelave -  gre predvsem za predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov (zelenjava, sadje, mleko, meso …), sledijo turistična dejavnost  in  izdelava tradicionalnih izdelkov in izdelkov domače obrti (najbolj poznana je ljubljanska butarica iz oblancev), služnostne dejavnosti, prodaja na domu, predelava lesa …

Turizem na kmetijah je razvit predvsem v JV hribovitem predelu mestne občine. Prevladujejo izletniške kmetije, vedno bolj pa se razvijajo tudi stacionarne.  Turistične kmetije želijo svojim gostom ponuditi nekoliko VEČ kot samo dobro in zdravo hrano v prijetnem domačem okolju, zato gostom ponujajo tudi različne vrste domačega žganja, sadnih sokov, suhomesnatih in mlečnih izdelkov, možna je izposoja športnih rekvizitov, organizirajo pohode (tudi nočne) v neokrnjeno naravo, gostje se lahko odpravijo po tematskih peš poteh …   Znane so: Borovničeva pot (Podgrad – Janče), Kostanjeva pot (Sostro – Janče – Mali Vrh), Gozdna učna pot na Malem Vrhu, Kolesarska pot ( Sostro – Razori – Pance), Ostrovrharjeva  pot …

Glavnina turističnih kmetij je na območju Sadne ceste, kjer so vsako leto tradicionalne  prireditve Kostanjeve in jagodne nedelje, na katerih tudi same sodelujejo.

Kmetijska svetovalna služba sodeluje  z različnimi organiziranimi skupinami – predvsem Društvi, ki izhajajo iz kmetijstva in kmetijske dejavnosti , pa tudi drugimi.