INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Domžale

Lokacija Vir pri Domžalah,  Šaranovičeva cesta 21a,

p.p. 22, 1230 Domžale

 

Irena Zlatnar, inž. kmet.
T: 01/724 18 45
E: irena.zlatnar@lj.kgzs.si

 

Pavla Pirnat, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/724 48 55
E: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

 

Petra Burja, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/724 18 45
E: petra.burja@lj.kgzs.si

 

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 10.00 8.00 - 10.00
14.00 - 15.00
  

Izven uradnih ur je možen sestanek po dogovoru

 

 

Izpostava Domžale pokriva območje občin Domžale, Moravče, Lukovico, Mengeš in Trzin. Na tem območju je po podatkih statističnega popisa iz leta 2000  1.125 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 6.476 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in 10.283 ha gozda. Njivskih površin je 2.426 ha. Večina  kmetijskih obdelovalnih zemljišč v občini Moravče in Lukovica ima omejene dejavnike za kmetijsko pridelavo (gorsko višinsko območje, strme kmetije, kraško in hribovsko območje).

Po socioekonomski razdelitvi prevladujejo mešane in dopolnilne kmetije, čistih kmetij je zelo malo.  Stalež živali po podatkih statističnega popisa iz leta 2000 je 10.031 glav goveje živine,  276 konjev, 1.348 prašičev , 645 ovac in 209 koz. Tržni odkup pridelkov poteka preko KZ Domžale in KGZ Moravče, ki sta v letu 2001 odkupili  12 milijonov l  mleka, 349 ton  mladega pitanega goveda, 84 ton  ostalega goveda, 126 ton krompirja, 309 ton pšenice, 10 ton svežega zelja in repe  in 8 ton kislega zelja.

Glavna panoga je živinoreja in poljedelstvo, v zadnjih letih se v bližini večjih potrošniških centrov začelo razvijati tudi zelenjadarstvo. V živinoreji je glavna panoga govedoreja; predvsem prireja mleka, v hribovitem področju pa prevladuje reja krav dojil in pitanje govedi.Območje zajema ravninski del z dokaj ugodnimi talnimi razmerami  za kmetovanje, kjer je kmetijstvo zelo intenzivno ( omejitveni faktor so ponekod peščena tla – suša ) in razdrobljena posestna struktura. Za tako intenzivno pridelovanje je na razpolago premalo obdelovalne zemlje, zato večje kmetije iščejo dodatno možnost najema kmetijskih površin .

V hribovitih predelih je otežena rabe  mehanizacije tako zaradi kamnitosti površin, velikega nagiba, razdrobljenosti, zamočvirjenosti (okolica Moravč, Krašc,...).Večanje kmetijskih gospodarstev je v veliki meri onemogočeno zaradi zelo razgibanih in strmih obdelovalnih površin, kjer se vmes prepletajo naselja, posamezne stanovanjske hiše in vsa ostala infrastruktura z objekti za različne druge gospodarske dejavnosti populacije tega območja.