INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Domžale

Lokacija Vir pri Domžalah,  Šaranovičeva cesta 21a,

p.p. 22, 1230 Domžale

 

Irena Zlatnar, inž. kmet.
T: 01/724 18 45
E: irena.zlatnar@lj.kgzs.si

 

Pavla Pirnat, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/724 48 55
E: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

 

Petra Burja, magistrica inženirka agr.
T: 01/724 18 45
E: petra.burja@lj.kgzs.si

 

Uradne ure

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 10.00 8.00 - 10.00
14.00 - 15.00
  

Izven uradnih ur je možen sestanek po dogovoru

 

Izpostava Domžale pokriva večino območja Upravne enote Domžale oziroma območje občin Domžale, Moravče, Lukovico in Trzin. Območje zajema ravninski del z dokaj ugodnimi talnimi razmerami za kmetovanje, kjer je kmetijstvo zelo intenzivno (omejitveni faktor so ponekod peščena tla – suša ) in razdrobljena posestna struktura. Večina kmetijskih obdelovalnih zemljišč v občini Moravče in Lukovica ima omejene dejavnike za kmetijsko pridelavo (gorsko višinsko območje, strme kmetije, kraško in hribovsko območje). Prevladujejo mešane in dopolnilne kmetije, čistih kmetij je zelo malo.

Po načinu kmetovanja prevladujejo konvencionalne kmetije, za slovenske razmere pomemben delež je tudi kmetij, ki so vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja.

Glavni panogi sta živinoreja in poljedelstvo, v zadnjih letih se je v bližini večjih potrošniških centrov razvilo tudi zelenjadarstvo. V živinoreji prevladuje govedoreja; predvsem prireja mleka, v hribovitem področju pa prevladuje reja krav dojil in pitanje govedi. V zadnjih desetih letih se je povečal tudi obseg zemljišč intenzivnih sadovnjakov, ki jih imajo na štirih kmetijah. Na tem območju ima svoja zemljišča tudi Kmetijski inštitut Slovenije  - v Jablah pri Trzinu (poljedelstvo, živinoreja) in v Brdu pri Lukovici (sadjarstvo).

Vse več kmetij se odloča tudi za dopolnilno dejavnost na kmetiji.