INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Govedo

Sodelujemo:

  • Pri širjenju genetskega napredka: Izdelava načrta parjenja za rjavo, črno belo in lisasto pasmo ter cikasto pasmo goveda v skladu s sprejetimi rejskimi programi za posamezne pasme.
  • Pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa: Strokovno vodenje pri rjavi in cikasti pasmi goveda. Preko BF-oddelka za zootehniko (www.bf.uni-lj.si ) in Kmetijskega inštituta Slovenije (www.govedo.si ) izvajamo naloge, ki so predpisane s strani mednarodnih organizacij: ICAR-mednarodna organizacija za kontrolo prireje mleka, INTERBULL-center, kjer se izmenjujejopodatki za potrebe mednarodne primerjave bikov.
  • Pri ocenjevanju plemenskih vrednosti: Zbiramo vse potrebne podatke(rezultate AT4 kontrole proizvodnosti krav, izmerjene iztoke mleka, ocenjene biološke teste pri teletih, ocenjene telesne lastnosti krav prvesnic, ustrezne podatke za reprodukcijske lastnosti, podatke o somatskih celicah, podatke o vzrokih izločitev, za potrebe selekcije v mesnih čredah pa predvsem podatke o masah in prirastih telet), ki jih pošiljamo na Kmetijski inštitut Slovenije ter BF-oddelek za zootehniko, kjer se vrši napovedovanje genetskih vrednosti po posameznih pasmah goveda.
  • Pri reprodukcijskih procesih: Predvsem, glede preprečevanja parjena v sorodu in odbiri ustreznega partnerja
  • Pri odbiri bikovskih mater in licenciranju plemenjakov.
  • Pri strokovnih predavanjih, ki so namenjeni predvsem rejcem.
  • Posredno pri razvoju informacijskega sistema »govedo«.