INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Govedo

Rojstvo teleta

Ob rojstvu teleta mora imetnik poskrbeti, da je tele na pravilen način označeno do starosti 20 dni in da je vpisan v »Register govedi na gospodarstvu«. Če imetnik goveda ne označuje sam, takoj po rojstvu teleta pokliče pooblaščenega označevalca, da mu tele označi in registrira v CRG (www.gov.si/MKGP/SIR, info.sir@gov.si ). Po registraciji teleta dobi imetnik potni list za označeno tele, katerega je treba podpisati, da postane veljaven. Novo rojeno tele mora biti registrirano v 28-tih dneh starosti.

Prodaja goveda

Ob prodaji goveda ali ob vsakem odhodu na drugo lokacijo je treba izpolniti obrazec »ODHOD« in ga v sedmih dneh oddati pooblaščeni veterinarski organizaciji. Imetnik prodano govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Nakup goveda

Ob nakupu goveda ali ob vsakem prihodu z drugega gospodarstva je treba podpisati potni list in izpolniti obrazec »PRIHOD«, slednjega se odda v sedmih dneh pooblaščeni veterinarski organizaciji. Imetnik kupljeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Pogin goveda

Ob poginu goveda je treba obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo in potni list predati veterinarsko higienski službi. Imetnik poginjeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Kraja ali izguba goveda

Ob kraji ali izgubi goveda je treba obvestiti policijo in pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki na osnovi zapisnika in predanega potnega lista odjavi govedo. Imetnik izgubljeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Izguba ušesne znamke goveda

Ob izgubi ušesne znamke goveda je potrebno najkasneje v sedmih dneh naročiti nadomestno ušesno znamko in jo aplicirati v uho v sedmih dneh po prejetju te številke. Nadomestno številko v dogovoru z rejcem naroči pooblaščeni kontrolor in jo tudi aplicira v uho.