INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Prašiči

Pri kontroli prašičev opravljamo:

  • Preizkušnjo mladic: Pri starosti od 180 do 200 dni stehtamo mladice, zmerimo debelino hrbtne slanine in evidentiramo število seskov. Podatki so potrebni za izračun plemenskih vrednosti (na genotipu živali 12/11/22/44/55) in izdajanje rejskih dokumentov.
  • Pregleda in oceni se fenotipski izgled živali - mladic.
  • Spremljamo velikosti gnezd (živorojeni, mrtvorojeni, odstavljeni pujski).
  • Beležimo vzroke izločitev.