INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Drobnica

Kontrola porekla in proizvodnje pri drobnici

 • Rejci, ki želijo svoj trop vključiti v kontrolo porekla in proizvodnje, se za sprejem v kontrolo prijavijo pri selekcijski službi ali pri območnih zavodih KGZS.
 • Vsak nov trop je eno leto poskusno vključen v kontrolo porekla in proizvodnje. drobnica@bfro.uni-lj.si

OVCE - reja za meso

 • Jezersko-solčavska pasma JS
 • Oplemenjena jezersko-solčavska pasma JSR
 • Belokranjska pramenka BP
 • Texel pasma T

OVCE - reja za mleko

 • bovška pasma B
 • oplemenjena bovška pasma VFB
 • vzhodnofrizijska pasma VF
 • Istrska pramenka IP

KOZE - reja za mleko

 • srnasta pasma SR
 • sanska SA

KOZE - reja za meso

 • Burska pasma BU

Velikost tropa

 • Zaželeni so večji tropi drobnice. Pri mesnih pasmah ovc mora biti najmanj 30 živali, pri mlečnih najmanj 20, pri burskih kozah najmanj 5 živali.
 • Največje število živali ni omejeno, vendar pa mora biti v tropih, kjer plodi več samcev, pripust nadzorovan.
 • Rejec mora natančno voditi vse podatke o jagnjitvah oz. jaritvah.
 • Jagnjeta oz kozličke mora označiti in stehtati.
 • Kontrolor ob obisku popiše vse podatke na predpisane obrazce in označi živali, ki so odbrane za pleme.

Mlečna kontrola

 • Kontrola mlečnosti se izvaja enkrat mesečno, izmenično zjutraj in zvečer. Prvo kontrolo opravi kontrolor čimprej po odstavitvi mladičev. Namolženo mleko kontrolor izmeri in vzame vzorce mleka od vsake živali posebej.
 • Vzorce mleka pošlje v pristojni laboratorij, kjer analizirajo vsebnost maščobe, beljakovin, laktoze in suhe snovi. Na željo rejca lahko določijo tudi vsebnost sečnine in število somatskih celic v mleku.
 • Za izračun laktacije se upošteva količina namolženega mleka in količina mleka, ki jo posesajo mladiči.

Izdaja izkaza o poreklu plemenske drobnice

 • Za vse živali, ki so vključene v kontrolo porekla in proizvodnje in za njihove potomce lahko pridobimo izkaz o poreklu - rodovnik.
 • Za posamezno pasmo so sprejeti rejski cilji. Ti določajo,  katere lastnosti imajo prednost pri odbiri plemenskih živali.