INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Zelenjadarstvo

Specialistka za zelenjadarstvo:

Ana Ogorelec, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/895 38 76
E: ana.ogorelec@lj.kgzs.si
sedež: Rožna ulica 39, 1330 KOČEVJE

Dejavnosti

 • strokovna pomoč pridelovalcem vrtnin - svetovanje načina pridelave, gnojenja, varstva rastlin pri pridelavi vrtnin na prostem in v rastlinjaku
 • svetovanje pri novih investicijah v vrtnarstvu
 • svetovanje okolju prijaznejših tehnologij (integrirano, ekološko)
 • spremljanje pojavov bolezni, škodljivcev ali neskladij hranil pri rastlinah ter naravne ujme ter vse njihove sanacije
 • sodelovanje z zadrugami in organizacijami proizvajalcev ter pomoč pri promociji vrtnin
 • izobraževanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
 • izdelava  kolobarjev in gnojilnih načrtov
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju SKOP in KOP programa
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)
 • izdelovanje projektov za uvajanje in pospeševanje pridelave zelenjave v posameznih občinah ter njihovo izvajanje
 • priprava tehnoloških listov za vrtnarstvo
 • organizacija izobraževanja: posveti, predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije

 

Varstvo zelja v avgustu

Bela gniloba na korenju

Varstvo zelenjadnic na Barju

Mokro poletje vzame več pridelkov kot suša

Paradižnikova oz. krompirjeva plesen

Kapusova muha

Kako si pridelamo dovolj zelenjave za potrebe svoje družine

Priprava špargljišča pred pobiranjem

Temperatura tal in kaljenje nekaterih rastlin

Zelenjadarstvo - marec 2014

Zračenje rastlinjakov pozimi

Pridelava česna

Pridelava zelenjave iz sadik

Kalčki

Prezimne čebule

Gensko spremenjeni organizmi

Kako zatirati bolezni in škodljivce v tleh

 Vrtnarski krožek
Vrtnarski krožek
Mešani posevki
Mešani posevki