INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Urejanje kmetijskega prostora

Tomaž Močnik, univ. dipl. inž. zoot
T: 01 / 513 07 20
E: tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Dejavnosti

  • Priprava  strukturnih podlag in mnenj za osnutke OPN (občinski prostorski načrti), ki se tičejo kmetijstva
  • Izdelava   elaboratov posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN
  • izdelava elanboratov za uvedbo komasacijskih postopkov
  • programi sanacij
  • izdelava OVO (ocenjevanje vplivov na okolje)
  • monitoring