INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Travništvo in pašništvo

Specialist za Travništvo in pašništvo:

Anton Zavodnik, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/513 07 24
E: anton.zavodnik@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Dejavnosti

 • strokovna pomoč pridelovalcem krmnih rastlin in voluminozne krme - predavanja, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije  
 • svetovanje tehnologije pridelave krmnih rastlin, travništva in pašništva na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju
 • izdelava gnojilnih načrtov, gnojenje travinja in krmnih rastlin
 • izdelava načrtov pašnikov in agromelioracij
 • meritve nagiba travnikov
 • izvajanje sortnih poskusov (krmne rastline, gnojenje, travna ruša)
 • obnova travne ruše (mešanice semen)
 • uporaba herbicidov v travni ruši
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov - tehnološki del
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov, prestrukturiranje kmetij
 • sodelovanje pri izvajanju kmetijske politike, tehnološko prilagajanje klimatskim spremembam
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost
 • sodelovanje z občinami in občinski kmetijski projekti
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju KOP programa
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

 

ČLANKI

Spomladansko gnojenje travnikov

Setev mnogocvetne ljulke in detelj

Dosejavanje v travno rušo

 Svetovanje
Svetovanje
Pašništvo
Pašništvo