INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Sadjarstvo

Specialistka za Sadjarstvo:

Alenka Caf, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/513 07 14
E: alenka.caf@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Dejavnosti

 • strokovna pomoč pridelovalcem sadja; reševanje tehnoloških vprašanj, varstvo rastlin
 • izdelava gnojilnih načrtov
 • organizacija izobraževanja: posveti, predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije
 • svetovanje tehnologije: v nasadih, po telefonu in elektronskem  mediju, preko radia in televizije
 • pomoč pri načrtovanju investicij v sadovnjake
 • izdelava tehnoloških načrtov za sadovnjake
 • pomoč pri pridobivanju sredstev EU skladov
 • izobraževanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
 • promocija svežega in predelanega sadja; na sejmih, razstavah, degustacijah
 • sodelovanje z občinami pri načrtovanju razvoja sadjarstva
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju SKOP in KOP programa
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

 

2017

Posvet o jagodi

Češnje v avgustu

JAGODE 3/2017

Tehnološka navodila 1/2017

JAGODE 2/2017

Ukrepi proti pozebi

FFS v jagodah

JAGODE 1/2017

Prikaz rezi ameriških borovnic in posvet o ameriških borovnicah

Posvet o češnji 2017

 

2016

Strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - december 2016

Posvet ekoloških pridelovalcev sadja

Posvet o jagodi

Jagode - navodilo 7

Tehnološka navodila za ekološke sadjarje 3/2016

Strokovno srečanje pridelovalcev sadja - avgust 2016

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 2/2016

2.poletno strokovno srečanje pridelovalcev sadja - 12.7.2016

Jagode - navodilo 6

Poletno strokovno srečanje pridelovalcev sadja

Jagode - navodilo 5

Gospodarsko pomembne bolezni češenj

Razvoj plodov češenj

Priprava zemlje za sajenje češenj

Maline - navodilo 2

Maline FFS

Jagode - navodilo 4

Jagode - navodilo 3 - FFS

Jagode - navodilo 2

Jagode - navodilo 1

VARSTVO JAGOD

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 1/16

Vabilo na strokovno posvet o češnji - BF februar 2016

2015

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - februar 2015

 

2014

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 3/14

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - marec 2014

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 2/14

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 1/14

Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - junij 2013

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo jabolk 1/13

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - februar 2013

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja - november 2012

Obvestilo ekološkim pridelovalcem sadja

Obvestilo ekološkim pridelovalcem sadja - avgust 2012

Vabilo na strokovni posvet  za eko pridelovalce - junij 2012

Tehnološka navodila za ekološke sadjarje 1/2012

Vabilo na strokovno srečanje eko-pridelovalcev - februar 2012

Vabilo na strokovno srečanje eko pridelovalcev - september 2011

Vabilo na strokovno srečanje pridelovalcev jagod

 Tehnološka navodila za ekološke sadjarje 3/2011

Vabilo na strokovni posvet EKO - pridelovalcev junij 2011

Vabilo na strokovno ekskurzijo

Tehnološka navodila za ekološke pridelovalce sadja 1/2011

Vabilo na strokovni posvet EKO - pridelovalcev marec 2011

Vabilo na strokovni posvet EKO - pridelovalcev februar 2011

Vabilo na strokovni posvet EKO - pridelovalcev

Vabilo na strokovni posvet EKO - pridelovalcev

Vabilo na strokovno srečanje EKO-pridelovalcev

Tehnološka navodila za EKO-pridelavo jabolkNasad češenj
Nasad češenj
Pridelava jabolk
Pridelava jabolk
Jagode
Jagode
VSA VABILA

nova poročila