INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Ekološko kmetovanje

Koordinatorka:

Vladka Turk Mate, univ.dipl.inž.zoot.

Sedež: Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

Tel: 01-837-32-54

E: vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

 

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega  gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri.

 

Pomagamo in svetujemo vam:

 • svetovanju in ostali strokovni pomoči ekološkim pridelovalcem in predelovalcem
 • preusmerjanju kmetij v ekološko pridelavo
 • organizacija in izvedba začetnih in nadaljevalnih tečajev za kmetije, ki se želijo preusmeriti v ekološko pridelavo
 • organizacija predavanj, posvetov, delavnic in  tečajev za ekološke pridelovalce
 • sodelovanje pri promociji ekološkega kmetijstva v okviru različnih prireditev (sejmi, razstave, dnevi odprtih na ekoloških kmetijah,…)
 • sprejem in vodenje organiziranih skupin po ekoloških kmetijah
 • sodelovanje pri pripravi predloga za ponudbo strokovnih ekskurzij po ekoloških kmetijah za različne organizirane skupine
 • sodelovanje pri tehnoloških rešitvah gradnje in adaptacije hlevov za ekološko rejo živali
 • načrtovanje, izvedba in vrednotenje demonstracijskih poskusov z odpornimi sortami poljščin, zelenjave in ugotavljanje primernosti za ekološko pridelavo
 • sodelovanje pri postavitvah in spremljanju nasadov odpornih sort različnih sadnih vrst (jablana, hruška, češnja, sliva,…) in ugotavljanje primernosti za ekološko pridelavo na tem območju sodelovanje pri tehnoloških rešitvah gradnje in adaptacije hlevov za ekološko rejo živali
 • sodelovanje pri pripravi organiziranega odkupa ekološkega mleka, mesa,…
 • sodelovanje z Združenji ekoloških kmetov in Zvezo BIODAR
 • sodelovanje z občinami pri razvoju in možnostih finančnih vzpodbud za ekološko kmetijstvo
 • sodelovanje s kontrolnimi organizacijami za ekološko kmetovanje
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

Osnovne podatke dobite tudi na internetnih straneh

 

Najava terminov za usposabljanje EK 2017

Najava terminov za usposabljanje EK 2016Izpust za živali
Izpust za živali
Pridelava jabolk
Pridelava jabolk