INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Dopolnilne dejavnosti

Koordinatorka za Kmečko družino in dopolnilne dejavnosti:

Barbara Lapuh, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/513 07 18
E: barbara.lapuh@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Dejavnosti

 • svetovanje pri vzpostavitvi  različnih dopolnilnih dejavnosti (DD) in usmerjanje kmetij v razvoj le teh
 • povezovanje podeželja z urbanimi središči - potencialnega potrošnika želimo seznaniti s produkti podeželja, navadami, običaji (sodelovanje na prireditvah, sejmih, razstavah,…)
 • redno obveščanje o spremembah in novostih v zakonodaji, tudi davčni in socialni
 • seznanjanje kmetov z aktualno kmetijsko politiko in posameznimi ukrepi
 • izdelava enostavnih tehnoloških projektov za ureditev prostorov za izvajanje dopolnilnih dejavnosti - skiciranje in načrtovanje prostorov in opreme
 • organizacija in izvedba izobraževanj za nosilce dopolnilnih dejavnosti
 • organizacija in izvedba regijskega ocenjevanja suhih mesnin in sodelovanje pri ocenjevanju      
 • organizacija in vodenje izobraževanj za pridobitev NPK                   
 • sodelovanje z občinami in Upravnimi enotami v zvezi z registracijo DD
 • pomoč in sodelovanje pri delovanju različnih društev na podeželju in seznanjanje z novostmi na področju društvenih dejavnosti
 • organiziranje različnih prireditev in pomoč pri organizaciji posameznih prireditev, urejanju dokumentacije
 • priprava portfolija za pridobitev certifikata za posamezne dopolnilne dejavnosti
 • ocenjevanje različnih izdelkov kmetij na lokalni in državni ravni
 • evidentiranje posameznih interesnih skupin in sodelovanje z njimi
 • izdelava poslovnih načrtov za kmetije, društva, organizacije proizvajalcev pri različnih občinskih in državnih razpisih
 • vodenje in organiziranje strokovnih ekskurzij za interesne skupine in društva in sprejem organiziranih skupin
 • svetovanje in pomoč pri vodenju sistema za zagotavljanje sledljivosti in varnosti živil
 • izdelava programov Podpora mladim kmetom za prevzem kmetij
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV) in priprava člankov
 • priprava tehnoloških listov in tehnoloških navodil


Sirjenje
Sirjenje
Konjeniki
Konjeniki
Predstavitev
Predstavitev