INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Agrarna ekonomika

Specialistka za Ekonomiko kmetijstva:

mag. Vesna Velikonja, univ. dipl. inž. kmet.
T: 01/513 07 28
E: vesna.velikonja@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Dejavnosti

 • izdelava agrarno ekonomskih analiz: izdelava kalkulacij, analiza posameznih panog, tehnoloških rešitev, analiza knjigovodskih podatkov
 • ugotavljanje ekonomske uspešnosti gospodarjenja na kmetijah in možnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovanja
 • izobraževanje kmetov na področju knjigovodstva, ekonomike poslovanja, gospodarjenja na kmetijah in finančne izpeljave naložb – predavanja, tečaji delavnice, prikazi
 • svetovanje pri poslovnih odločitvah in investicijah na kmetijskih gospodarskih
 • svetovanje na področju kmetijske zakonodaje in gospodarjenja na kmetijah ter pomoč pri pridobivanju finančnih podpor iz strukturnih skladov EU za različne naložbe
 • izdelava poslovnih načrtov in vlog za kandidiranje na javne razpise
 • priprava investicijskih in razvojnih programov za ostale gospodarske in negospodarske subjekte
 • spremljanje davčne zakonodaje in svetovanje kmetom pri izvajanju davčnih predpisov, ki se tičejo kmetijstva
 • vodenje projekta »Knjigovodstvo na kmetijah po FADN metodologiji
 • izobraževanje  pri izvajanju SKOP in KOP programa
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

Članki

Izdajanje računov na kmetijah

Kmetije lahko vedno izdajajo račune, pri čemer morajo upoštevati svoj davčni status.

Obveznost izdajanja računov na kmetiji 2015

Na kmetijah v določenih primerih pri prodaji kmetijskih pridelkov ni potrebno izdajati računov.

Uvedba davčnih blagajn 2016

Z letom 2016 je tudi na kmetijah v  določenih primerih potrebno uvesti davčno potrjevanje računov pri gotovinskem plačilu.

Vstop v sistem DDV

Na vstop v sistem DDV se je potrebno že vnaprej dobro pripraviti.

Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (2011)

 in obrazci za pripravo načrta gospodarjenjaKnjigovodstvo
Knjigovodstvo
Poslovni načrti
Poslovni načrti