INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Oddelek za kmetijsko svetovanje izvaja in organizira naslednja izobraževanja:                                             

 

FFS - izobraževanja

2017

Sprememba kraja usposabljanja - Vir

Urnik predavanj osnovni tečaj - popoldan marec 2017

Obnovitveno usposabljanje Verd marec 2017

Vabilo na obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov - VERD marec

Prepovedana FFS na VVO I - 2017

Sprememba datuma obnovitvenega usposabljanja - Litija

Urnik predavanj - osnovni tečaj 2017

Odpoved usposabljanja Vir 2017

Vabilo - osnovno usposabljanje - Vir 2017

Vabilo - obnovitveno usposabljanje

Termini obnovitvenih tečajev za izvajalce ukrepov jan.-mar. 2017

Termini osnovnih usposabljan za izvajalce ukrepov jan.-apr. 2017

Osnovni tečaj - januar Ribnica

Prijavnica izobraževanje FFS 2017

2016

Osnovni tečaj - oktober Dobrunje

Obnovitveni tečaj - sept. Dobrunje

Prijavnica izobraževanje FFS 2016

Prepovedana FFS na VVO - 2016

Termini osnovnih usposabljan za izvajalce ukrepov jan.-mar. 2016

Termini obnovitvenih tečajev za izvajalce ukrepov feb.-mar. 2016

Urnik predavanj - OSNOVNI tečaj FFS

Urnik predavanj - OBNOVITVENI tečaj FFS

Tabela predavanj - osnovni tečaj FFS

Tabela predavanj - obnovitveni tečaj FFS

 

2015

Najava izobraževanj FFS, obrazci

Program usposabljanja - Zg.Pirniče 11.11.2015-obnovitveno

Program usposabljanja - Vrbljene 3.11.2015-obnovitveno

Program usposabljanja - Litija 27.10.2015-obnovitveno

Vabilo osnovni tečaj FFS - tečaj Ribnica oktober 2015

Program usposabljanja - Dobrunje okt. 2015

Vabilo obnovitveni tečaj FFS - tečaj Dobrunje oktober 2015

Izjava - dvojnik izkaznice

Obrazec - vodenje evidenc FFS

Vabilo osnovni tečaj FFS - tečaj Dobrunje september 2015

Vabilo obnovitveni tečaj FFS - tečaj Dobrunje avgust 2015

Urnik predavanj za obnovitveno usposabljanje FFS 2015

Obnovitveno usposabljanje FFS - tečaj Dobrunje avgust 2015

Obnovitveno usposabljanje FFS - tečaj Dobrunje maj 2015

Popravek Osnovni tečaji FFS - tečaj v Litiji je odpovedan

Tabela tečajev FFS januar - april 2015 - obnovitveni in osnovni

Urnik predavanj - obnovitveni tečaji

Urnik predavanj - osnovni tečaj

Prijavnica FFS izobraževanje

Obrazec evidenc FFS

Prepovedana FFS na VVO - 2015

 

2014

Seznam lokacij obnovitvenih tečajev za FFS:

Stična -      4.11.2014                Program izobraževanj - vedno isti na vseh lokacijah;  Prijavnica - ista

                  5.11.2014               

                  6.11.2014

                  7.11.2014

 Verd -       11.11.2014

Dobrunje - 12.11.2014

Vabilo osnovni tečaj FFS, Prijavnica osnovni tečaj - Ribnica 17.11.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Verd 28.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 24.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 23.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 22.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 21.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Litija 9.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Dobrunje 8.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Litija 7.10.2014

Vodenje evidenc FFS - predstavitev

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Verd 25.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Mlinše 23.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Komenda 18.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Zg.Pirniče 17.9.2014

Prijavnica 2014 - nova

Nov obrazec za vodenje evidenc FFS

PODALJŠEVANJE IZKAZNIC - OBVESTILO

Obnovitveni tečaj FFS - Groblje 29.4.2014

Obnovitveni tečaj FFS - Lj .- Dobrunje 24.4.2014

Obnovitveni tečaj FFS - Ribnica 2.4.2014

Osnovni tečaj FFS - Stična 1. - 3.4. 2014, urnik predavanj

Osnovni tečaj FFS - Verd 25. - 27.3.2014, urnik predavanj

Osnovni tečaj FFS - Komenda 18. - 20.3. 2014, urnik predavanj

Obnovitveni tečaj FFS - Dobrunje - 27.3.2014

UrL 93/13 objavljena sprememba o VVO - povezava spodaj

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201393&stevilka=3390

Seznam prepovedanih FFS na VVO I

Osnovni tečaj FFS - Dobrunje - april 2014

Osnovni tečaj FFS - Stična - april 2014

Osnovni tečaj FFS - Vrhnika - marec 2014 Prijavnica 2014

Osnovni tečaj FFS - Komenda - marec 2014 Program osnovnega usposabljanja 2014

Obnovitveni tečaj - Dobrunje, marec 2014, Program obnovitvenega usposabljanja 2014

Obnovitveni tečaj - Medvode, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Litija, feb. 2014

Osnovni tečaj FFS - Ljubljana, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Domžale, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Rodica, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Dobrunje, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Begunje pri Cerknici, jan.2014

2013

Osnovni tečaj FFS - Ljubljana, sept. 2013, Program usposabljanja, Prijavnica - osnovno

Obnovitveni tečaj FFS - sept. 2013, Teme obnovitvenih tečajev

Osnovni tečaj - Ribnica - junij 2013, Program usposabljanja, Prijavnica  - osnovno

Seznam ffs s  prepovedjo uporabe na 1 vvo 2013

Testiranje škropilnic 2013 - območje KGZS Ljubljana

Naprave za nanašanje FFS

Osnovni tečaj Ivančna Gorica - marec 2013, Program usposabljanja, Prijavnica - osnovno

Osnovni tečaj FFS Dobrunje - april 2013 

Izobraževanja FFS 2013, Teme predavanj-primer vabila, Prijavnica-obnovitveno

OBVESTILO

Osnovni tečaj FFS Dobrunje, oktober 2012

Prijavnica

Teme predavanj

Program predavanj

Izjava o izgubi

 

Navskrižna Skladnost -  prezentacija, evidence

Vodenje evidenc na kmetijskem gospodarstvu

Evidence setve s FFS obdelanimi semeniKATALOG BIKOV 2017

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.