INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Strokovni nasveti - tehnološki listi

Dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom

Čebele

Strune

Vključevanje metuljnic v prehrano živali

Temperatura tal in kaljenje nekaterih vrtnin

Strojne storitve

Spomladansko gnojenje travnikov

Setev ljulke in detelj

Pridelovanje zgodnjega krompirja

Pogoji za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora...

Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov

Označevanje kmetijskih in gozdarskih vozil

Ukrepi za preprečevanje oz. zmanjšanje okužb pri drobnici

Zdravljenje parazitov pri drobnici

Presnovne bolezni pri drobnici

Ekološka reja kokoši nesnic

Razdalje do drugih parcel - FFS

Razdalje do cest - oranje

Odvzem Ca in kislost tal za dobro rast

Kisanje zelja

Ekološka pridelava zelenjave

Kapusov ščitkar

Bolezni in škodljivci na fižolu

Škodljivec na peteršilju in zeleni

Soja

Onesnažena krma

Kvinoja

Zmrziščna točka mleka

Dosevki

Zrnje žit - prehrana živali in siliranje žit

Potrebne analize za prodajo in predelavo mleka

Motovilec

Strniščni dosevki v letu 2013

Cipresasti mleček

Sladki krompir batata

Trženje surovega mleka

Pridelava ameriških borovnic

Reja kokoši nesnic in možnosti prodaje jajc

Pridelava jagod

Kapusova muha

Vzreja telet - predavanje Medvode

Krmljenje živali na ekoloških kmetijah

Krmni ohrovt - tehnologija pridelave

Krmni ohrovt v prehrani domačih živali

Norma setve

Ureditev pašnika - elektro ograje

Kako določimo količino fitofarmacevtskih sredstev

Dopolnilne dejavnosti - pogoji in postopki registracije

Prehrana krav molznic v vročih poletnih dneh

Krmljenje goveda

Poraba vode pri domačih živalih

Preverimo obroke

Sonaravna reja

Pšenica

Obnova travnika

Navadno proso

Oljna ogrščica

Buče

Koruzni hrošč

Dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom

Apnenje tal

Strniščni dosevki

Mleko s paše

Postopki pri siliranju

Koruzna silaža

Krmna bilanca

Zelišča

Travniški nasadi

Postavitev nasada

Sadni sok

Domače žganje

Jabolčni kis

Oljne buče

Tehnologija pridelave špargljev

Sušenje sadja

Zatiranje muh

Lan - pridelava

LABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

Vodenje evidenc na kmetiji
Izpostave KGZS - Zavod Ljubljana

Anketa