INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD LJ iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v okviru
izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih placil (KOPOP), aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava nacrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov.

 

Redno usposabljanje za ukrep KOPOP - 2017

Gradivo za ukrep KOPOP - 2017

Redno usposabljanje za ukrep EK - 2017

Najava terminov in lokacij usposabljanj za DŽ govedoreja 2017

Gradivo DŽ 2017

Najava terminov in lokacij usposabljanj za EK 2017

Gradiva EK - osnovno

            EK - nadaljevalno

Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - govedoreja, 13.12.2016

Usposabljanje za KOPOP in Genski viri - 7.12.2016

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - prašičereja, 25.11.2016

Usposabljanje za KOPOP in Sobivanje z velikimi zvermi - 15.11.2016

Nadaljevalno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020 - 10.11.2016

Osnovno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020 - 8.11.2016

JAVNO NAROČILO: VSEBINSKA PRIPRAVA ..... - EKOLOŠKO SADJARSTVO

JAVNO NAROČILO: VSEBINSKA PRIPRAVA... -  EKOLOŠKA PRIDELAVA POLJŠČIN...

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI DŽ IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020 ZA LETO 2016
 

REDNO USPOSABLJANJE ZA UKREP DŽ LJUBLJANA - 2016

REDNO USPOSABLJANJE ZA UKREP EK - 2016

REDNO USPOSABLJANJE KOPOP LJUBLJANA - 2016

PREDHODNO USPOSABLJANJE KOPOP ZA LETO 2015 IN ZA LETO 2016


REDNO USPOSABLJANJE ZA KOPOP ZA LETO 2015 IN ZA LETO 2016


IZDELAVA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA LETO 2016 IN ZA LETO 2017


IZDELAVA NACRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA LETI 2015 IN 2016


KATALOG STROŠKOV